Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)

Granty udelené v roku 2017

náhľad na tlač

V roku 2017 sme v rámci programu spolupráce s Philip Morris Slovakia s.r.o. udelili tieto granty:

 

              - 8 700 EUR 

 

              - 4 700 EUR

 

 

Malé granty sme udelili týmto organizáciám:

 

               - 350 EUR

 

               - 500 EUR

 

              - 250 EUR