Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

Slovensko-český ženský fond súčasťou medzinárodného výskumu

12.4.2018 |  náhľad na tlač

Od roku 2016 prebiehalo pod záštitou siete Ariadne (Ariadne - European Funders for Social Change and Human Rights) a nezávislých výskumníčok Karin Heisecke a Karen Weisblatt, výskumné zisťovanie o filantropických aktivitách nasmerovaných k podpore iniciatív v oblasti odstraňovania násilia páchaného na ženách v Európe. Výskumu sa spoločne s ďalšími vybranými ženskými fondami zúčastnil aj Slovensko-český ženský fond.

 

Výskum o poznaní povahy filantropického angažovania sa v prospech odstraňovania násilia páchaného na ženách je v európskom kontexte jedným z prvých svojho druhu. Jeho cieľom bolo ukázať rozsah filantropického angažovania sa vo vybranom čase. Snahou autoriek bolo vytvoriť priestor pre reflexiu možností a rol, ktoré môžu zohrávať nadácie pri odstraňovaní násilia páchaného na ženách.

 

Celú výskumnú správu je možné nájsť v anglickom jazyku na stránkach siete Ariadne, pod názvom Ending Violence Against Women in Europe: An Exploration of Philanthropic Giving (slovensky: Ukončenie násilia páchaného na ženách v Európe: skúmanie filantropického angažovania sa).