Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)