Kľúčom k splneniu sna je nezameriavať sa na úspech, ale na zmysel – tým aj malé krôčiky a víťazstvá na tejto ceste získajú veľký význam.
(Oprah Winfrey)

Dôležité dokumenty

náhľad na tlač

Štatút fondu

  štatút

  

Etický kódex

 etický kódex

  

Vyhlásenie o konflikte záujmov

 vyhlásenie o konflikte záujmov