Kľúčom k splneniu sna je nezameriavať sa na úspech, ale na zmysel – tým aj malé krôčiky a víťazstvá na tejto ceste získajú veľký význam.
(Oprah Winfrey)

O nás

náhľad na tlač

"Slovensko-český ženský fond je nadačný fond, ktorého poslaním je prispieť k spoločnosti, v ktorej budú ženy môcť plne využívať svoje práva."

 

Naším cieľom je zabezpečovať zdroje na podporu presadzovania ženských práv a uplatňovania princípu rodovej rovnosti v spoločnosti. Podporujeme inovatívne a funkčné riešenia dlhodobých problémov, ktorým ženy čelia. Veríme, že ženy najlepšie poznajú situáciu na národnej, ale i miestnej úrovni a vedia nájsť najefektívnejšie spôsoby, ako riešiť naliehavé situácie i hľadať dlhodobé riešenia.

 

Slovensko-český ženský fond pôsobí na Slovensku a v Českej republike. Bol založený v roku 2004 Nadáciou Open Society Fund Praha a Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava. Jeho vznik podnietili najmä zmeny v oblasti financovania MVO po vstupe Slovenskej a Českej republiky do Európskej únie. Zároveň je reakciou na potrebu systematicky pracovať so zdrojmi miestneho i medzinárodného prostredia a ďalej ich využívať na posilnenie ženských iniciatív v oboch krajinách.

 

Našou ambíciou je zmeniť tradičný vzťah donorov a grantistov na partnerské vzťahy, ktoré spájajú darcov, donorov, ženské iniciatívy a ženy a dievčatá.

 

Veríme, že Vás našimi cieľmi a programami zaujmeme a stanete sa našimi podporovateľkami a podporovateľmi!