Kľúčom k splneniu sna je nezameriavať sa na úspech, ale na zmysel – tým aj malé krôčiky a víťazstvá na tejto ceste získajú veľký význam.
(Oprah Winfrey)

Náš tím

náhľad na tlač
 

 Miroslava Bobáková 

Miroslava Bobáková

výkonná riaditeľka

Absolvovala magisterské a postgraduálne štúdium etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2009 a 2010 pracovala vo Fonde sociálneho rozvoja, kde sa venovala monitoringu, hodnoteniu a analýzam vybraných otázok rozvojových politík. So Slovensko-českým ženským fondom začala spoluprácu ako externá evalvátorka podporených projektov SCWF a pokračovala prácou na pozícii programovej manažérky a poradkyne. V roku 2012 pôsobila v Regionálnom centre Rozvojového programu Organizácie spojených národov v Bratislave (UNDP), kde sa venovala problematike sociálnej ekonomiky. Od roku 2012 do apríla 2014 bola riaditeľkou Slovensko-českého ženského fondu pre Slovensko, od apríla 2014 je jeho výkonnou riaditeľkou. Pedagogicky pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Je členkou výkonnej rady Fóra donorov na Slovensku.

bobakova@womensfund.sk

 

 

  

 Zuzana Pestanska

Zuzana Pešťanská

programová

koordinátorka

Absolvovala magisterské štúdium v odbore sociálna antropológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a postgraduálne štúdium v odbore etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri svojom štúdiu absolvovala niekoľkomesačnú odbornú stáž v Medzinárodnej organizácii pre migráciu na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi a venovala sa dobrovoľníckej činnosti v oblasti integrácie migrantov a migrantiek. So Slovensko-českým ženským fondom spolupracuje od roku 2012, kedy sa aktívne podieľala na príprave aktivít v rámci kampane 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. V rámci svojej výskumníckej činnosti sa venuje témam tela, rodu, občianskej angažovanosti a novým médiám.