Kľúčom k splneniu sna je nezameriavať sa na úspech, ale na zmysel – tým aj malé krôčiky a víťazstvá na tejto ceste získajú veľký význam.
(Oprah Winfrey)

Správna rada

náhľad na tlač

Marketa Hronkova

Markéta Hronková 

predsedníčka

Absolventka Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. V rokoch 1999-2003 pracovala v Poradni pre utečencov v Prahe ako právna poradkyňa a neskôr ako fundraiserka. Od roku 2004 vykonávala funkciu riaditeľky Slovensko-českého ženského fondu pre Českú republiku, v roku 2010 sa stala jeho výkonnou riaditeľkou. V roku 2007 bola zvolená za členku správnej rady Medzinárodnej siete ženských fondov - International Network of Women's Funds, v rokoch 2010 až 2013 bola predsedkyňou správnej rady tejto siete. Funkciu výkonnej riaditeľky SCWF opustila v apríli 2014, pričom bola zvolená za predsedkyňu správnej rady Slovensko-českého ženského fondu. Je riaditeľkou organizácie La Strada Česká republika, ktorá sa zaoberá problematikou obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Je členkou správnej rady českej organizácie Sdružení pro migraci a integraci.

hronkova@womensfund.cz

 

 Paula Jojart

Paula Jójárt

členka

Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave a svoju pracovnú kariéru začala v neziskovom sektore ako manažérka Dobrovoľníckeho centra SAIA-SCTS a dobrovoľná aktivistka v kvír (LGBT) hnutí (Q-archív a Altera). Po získaní diplomu v odbore rodové štúdiá na Central European University v Budapešti v roku 2003, pracovala ako výskumná asistentka na Ekonomickej univerzite. Od roku 2006 pôsobila na Fonde sociálneho rozvoja ako vedúca oddelenia pre monitorovanie v programe EQUAL, kde sa venovala podpore implementácie a monitorovaniu projektov zameraných na rodové scitlivovanie a presadzovanie rodovej rovnosti. Ďalšie dva roky asistovala regionálnemu rodovému tímu v Rozvojovom programe OSN v Bratislave a v roku 2010 získala možnosť pôsobiť v macedónskom Skopje ako programová špecialistka v projektovej kancelárii UN WOMEN. V spolupráci s miestnymi partnerskými organizáciami tu plánuje, monitoruje a podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu žien, ktoré čelia viacnásobnými znevýhodneniam a bariéram v súkromnom aj verejnom priestore.

 

Edita Silhanova

Edita Šilhánová

členka

Mgr. Edita Šilhánová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a je členkou Advokátskej komory. Od roku 1998 pracovala v advokátskej kancelárii Klein, Šubrt, Došková. Do spoločnosti Pivovary Staropramen a. s. nastúpila v roku 2003 na pozíciu právničky spoločnosti. V súčasnosti je riaditeľkou právneho oddelenia a oddelenia vnútorných vzťahov a personálna riaditeľka spoločnosti Pivovary Staropramen a. s..

 

Katarina Mravcakova

Katarína Mravčáková 

členka

Vysokú školu - City University Bellevue - ukončila ako Master of Business Admimistration. Pracovala prevažne v oblasti IT, najskôr v oblasti predaja a produkt manažmentu, neskôr v manažerských a senior manažérskych pozíciách a posledne na senior manažérskej pozícii v oblasti zaisťovníctva. V súčasnosti pracuje na pozícii Knowledge Centre Manager v spoločnosti Johnsons Control Bratislava. Má niekoľkoročnú skúsenosť v manažovaní servisných centier zahraničných spoločností (Dell, AT&T, SwissRe) a má bohaté skúsenosti v manažmente ľudí, v krízovom manažmente a v manažmente zmien, vo vytváraní či modifikácii procesov a v manažovaní kvality práce.
 

Hana Kulhánková

Hana Kulhánková

členka

Vyštudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2000 absolvovala ročnú stáž na Ruhr-Universität-Bochum v Nemecku, kde sa venovala štúdiu filmovej a televíznej vedy. Spolupracovala s viacerými filmovými festivalmi a prednášala o dejinách amerického avantgardného filmu, rodovej problematike a queer teórii. Od roku 2002 bola vedúcou produkcie filmového festivalu Mezipatra a v roku 2005 pracovala ako externá redaktorka programu Legato Českej televízie. V rámci festivalu Febiofest bola dramaturgička sekcie Iný breh. Od roku 2005 pracuje v organizácii Člověk v tísni, v ktorej v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět.    

 

 

 

Alena Králíková

členka

 

  

Ljudmila Morozová

revízorka