Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

Aktuality

V Slovensko-českom ženskom fonde pracujeme na novej webovej stránke!

 

V spolupráci s Damiánom Drozdowiczom pripravujeme novú webovú stránku Slovensko-českého ženského fondu.  Prosíme o porozumenie, pokiaľ Vám nejaké informácie na našej stránke chýbajú. Ďakujeme, tím SCWF :)

 Aké sú možnosti, roly a perspektívy filantropického angažovania sa v prospech odstraňovania násilia páchaného na ženách?

V rámci Medzinárodného dňa žien, 8.marca 2018, Slovensko-český ženský fond v spolupráci s organizáciou Aspekt organizoval feministickú antifašistickú čítačku s názvom "Ružovou na hnedú".

Zabezpečovanie zdrojov je pre ženské fondy zásadná úloha. Od akých donorov ich získavať? Aké dilemy z toho vyvstávajú?

Slovensko-český ženský fond už od svojho vzniku podporuje grassroots iniciatívy pôsobiace v oblasti práv žien a LGBTIQ ľudí. V spolupráci s NDI Slovensko (National Democratic Institute) sme počas víkendu 28. - 30. 04. 2017 zorganizovali neformálne stretnutie rómskych aktivistiek. Spoločne sme sa snažili vytvoriť bezpečný priestor pre rómske ženy, aby mohli medzi sebou diskutovať a premýšľať o vytvorení vlastnej siete. Stretnutia sa zúčastnilo 14 žien, ktoré zastupovali niekoľko regiónov východného a stredného Slovenska.