Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

2017

Aj vďaka Vám môžeme podporovať projekty a aktivity neziskových organizácií, ktoré posilňujú práva a postavenie žien a dievčat na Slovensku. Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti. 

Slovensko-český ženský fond už od svojho vzniku podporuje grassroots iniciatívy pôsobiace v oblasti práv žien a LGBTIQ ľudí. V spolupráci s NDI Slovensko (National Democratic Institute) sme počas víkendu 28. - 30. 04. 2017 zorganizovali neformálne stretnutie rómskych aktivistiek. Spoločne sme sa snažili vytvoriť bezpečný priestor pre rómske ženy, aby mohli medzi sebou diskutovať a premýšľať o vytvorení vlastnej siete. Stretnutia sa zúčastnilo 14 žien, ktoré zastupovali niekoľko regiónov východného a stredného Slovenska.

Podľa historických prameňov sa materstvo oslavovalo už v staroveku. Moderné dejiny dňa matiek, ktorý oslavujeme aj na Slovensku a v Čechách, siahajú do konca 19.storočia a sú spojené so ženským občianskym a ľudskoprávnym aktivizmom, ďalej s ochranou mieru a zdravia detí.